AKSA Hjem har blitt Miljøfyrtårn

Alta Kraftlag SA ble første gang Miljøfyrtårn i 2012 og er nå resertifisert som hovedkontor. Nå har AKSA Hjem og våre søsterselskap AKSA El og Alut også gått gjennom prosessen og har alle blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

På bildet ser dere en strålende glad ledergruppe som har mottatt det synlige beviset av ordfører Monica Nielsen. Hun kunne fortelle at dette var historisk, da hun aldri før hadde delt ut fire Miljøfyrtårnbevis samtidig!

Miljøfyrtårn er en dokumentasjon på arbeid med Miljøarbeid, ikke bare ytre miljø, men også arbeidsmiljø. Vi har dokumentert rutiner for hvordan vi reduserer og skal jobbe for å redusere påvirkning av miljø og hvordan vi jobber for å få flere til å gjøre det samme.

Vi gjør det for å øke egen bevissthet rundt egne valg, samt at det åpenbart kommer til å bli mer etterspurt framover.

Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant