Kontakt oss

Bli litt bedre kjent med AKSA Hjem!

AKSA Hjem AS eier, drifter og utvikler fibernett i Alta, Loppa og Kvænangen. Vi leverer internettjenester og Telia TV til privatmarkedet, og har ansvar for kundeservice, support, fakturering, salg og markedsføring for alle selskaper i energikonsernet Alta Kraftlag SA. Våre 11 ansatte er lokalisert ved konsernets hovedkontor på Alta Sentrum.

Besøksadresse

Markveien 46
9510 Alta

Åpningstider

Mandag – fredag
08.00 – 15.30

Kontakt oss

Tlf.  78 45 09 00
kunde(a)aksahjem.no

Kontakt oss

Spørsmål? Send oss en melding enten via kontaktskjema, telefon 78 45 09 00 eller e-post: kunde(a)aksahjem.no

AKSA Hjem er en del av energikonsernet Alta Kraftlag SA som driver kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett. Alta Kraftlag SA er et samvirkeforetak eid av sine kunder i Alta, Loppa og Kvænangen. Selskapet har eierposter i en rekke andre selskaper, og er en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Konsernet har totalt rundt 70 ansatte, med hovedkontor på Alta sentrum og montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord.

AKSA Hjem
org.nr 925 336 645
AKSA El
org.nr 925 332 046
Alut AS
org.nr 925 336 637
AKSA Vann
org.nr 825 336 672