Elkontroll

Bli trygg på ditt elektriske anlegg

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Da må alle sikkerhetstiltakene som kreves være på plass. Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlige støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør!

Hva er en elkontroll?

En elkontroll er en inspeksjon av elektriske anlegg utført av sertifisert personell. Kontrollen består av

  • Visuell inspeksjon av anlegget med fokus på skader på anlegg, svimerker, løse komponenter, etc.
  • Kontroll av dokumentasjon for det elektriske anlegget
  • Test av brannalarmer
  • Temperaturmåling i sikringsskap og inntak
  • Kontinuitet og isolasjonsmåling av det elektriske anlegget

Etter endt kontroll får du en rapport over anleggets tilstand og en klassifisering av alvorlighetsgrad på eventuelle avvik.

Forsikringsfordeler

Elkontroller med utbedring av eventuelle feil reduserer fare for brann, noe som kan gi deg lavere forsikringspris hos ditt forsikringsselskap. Du må selv sjekke hvilke fordeler ditt forsikringsselskap tilbyr etter gjennomført elkontroll, da dette som regel er noe som settes individuelt.

Hva om det avdekkes feil i mitt elektriske anlegg?

Kun Det Lokale Eltilsyn (DLE) kan pålegge utbedring av feil og mangler. Det er likevel sterkt anbefalt at du utbedrer anlegget så raskt som mulig etter at det avdekkes feil.

Utbedring av feil

Har installasjonen forhold som krever utbedring tilbyr vi dette i henhold til valgt grad av uavhengighet.

Uavhengig kontroll

Hos oss velger du på forhånd om du vil ha en uavhengig kontroll eller en kontroll hvor vi også tilbyr utbedring av eventuelle feil og mangler som avdekkes.

Dette kan sammenlignes med å ha EU-godkjenning på en bil hos NAF eller hos et verksted.

Uansett hva du velger er vi pålagt å gjennomføre kontrollen i henhold til et strengt regelverk og ingen av våre kontroller fraviker forskriften.

Salg av bolig

For å sikre at boligsalget går så knirkefritt som mulig er det viktig at det elektriske anlegget er sjekket slik at det ikke oppstår uventet feil og mangler i ettertid som skaper tvistesaker.

Med en elkontroll skapes det trygghet for både kjøper og selger, da det ikke vil være tvil om tilstanden til det elektriske anlegget.

Elkontroll

Elkontroll

3200,- Fast pris
  • Internett 500/500 mbps

Ønsker du elkontroll fra AKSA Hjem?

Fyll ut bestillingsskjema, så vil vi ta kontakt med deg for videre avtale.

Slik går vi frem:

Egeninnsats: