Om AKSA Hjem

Bli litt bedre kjent med oss!

AKSA Hjem AS eier, drifter og utvikler fibernett i Alta, Loppa og Kvænangen Kommune. Vi leverer internettjenester og Telia TV til privatmarkedet, og har ansvar for kundeservice, support, fakturering, salg og markedsføring for alle selskaper i energikonsernet Alta Kraftlag SA. Våre 11 ansatte er lokalisert ved konsernets hovedkontor på Alta Sentrum.

AKSA Hjem er en del av energikonsernet Alta Kraftlag SA som driver kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett. Alta Kraftlag SA er et samvirkeforetak eid av sine kunder i Alta, Loppa og Kvænangen. Selskapet har eierposter i en rekke andre selskaper, og er en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i regionen. Konsernet har totalt rundt 70 ansatte, med hovedkontor på Alta sentrum og montørstasjoner i Øksfjord og Burfjord.

AKSA Hjem
org.nr 925 336 645
AKSA El
org.nr 925 332 046
Alut AS
org.nr 925 336 637
AKSA Vann
org.nr 825 336 672